ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Що таке Європейський суд з прав людини?

Європейський суд з прав людини є міжнародним судом, що базується в Страсбурзі. Він складається з сорока семи суддів, відповідно до числа держав - членів Ради Європи, які ратифікували Конвенцію про захист прав людини та основних свобод. Судді Cуду засідають в особистій якості і не представляють жодної держави. Під час розгляду заявок Cуду надає допомогу Реєстратура, яка складається в основному з юристів з усіх держав - членів (які відомі також як юридичні секретарі). Вони повністю незалежні від країн їх походження та не представляють ні заявника ані держави.

Що таке Європейська конвенція з прав людини?

Європейська конвенція з прав людини є міжнародним договором до якого мають право долучитись лише держави - члени Ради Європи. Конвенцією засновано Cуд, визначено порядок його діяльності, а також встановлено перелік прав і гарантій, які держави взяли на себе зобов'язання дотримуватись.

Чим займається Європейський суд з прав людини?

Суд застосовує Європейську конвенцію з прав людини. Його завдання полягає в тому, щоб забезпечити дотримання державами прав і гарантій, які закріплені в Конвенції. Він робить це шляхом розгляду скарг, поданих фізичними особами, а іноді й державами. У тих випадках, коли він приходить до висновку про те, що держава - член порушила одне або декілька з цих прав і гарантій, суд поставляє рішення. Судові рішення є обов'язковими: зацікавлені країни зобов'язані їх дотримуватися.

У яких випадках можна звертатись до Європейського суду з прав людини?

Звернення до суду можуть направлятись у випадку порушення державами - членами прав і гарантій, які закріплені в Конвенції або в її Протоколах.

Які права охороняються у відповідності з Конвенцією та Протоколами до неї?

Наступні права, зокрема, знаходяться під захистом:

 • право на життя;
 • право на свободу та особисту недоторканність;
 • право на справедливий судовий розгляд у цивільних і кримінальних справах;
 • право на повагу приватного та сімейного життя;
 • право на свободу вираження поглядів;
 • право на свободу думки, совісті і релігії;
 • право на ефективний засіб правового захисту;
 • право на мирне користування власністю;
 • право голосувати і виставляти свою кандидатуру на виборах.

Що забороняє Конвенція та Протоколи до неї?

Забороняється, зокрема, наступне:

 • катування, тортури і нелюдське, або принижуюче гідність поводження чи покарання;
 • рабство та примусова праця;
 • безпідставні та незаконні затримання;
 • дискримінація у здійсненні прав і свобод, закріплених в Конвенції;
 • висилка будь - якою з держав своїх власних громадян або відмова їм у в'їзді;
 • смертна кара;
 • колективна висилка іноземців.

Хто має право на подачу звернення?

Вам не обов'язково бути громадянином однієї з держав, пов'язаних з Конвенцією. Достатньо того, що порушення на яке Ви скаржитесь було здійснено в межах юрисдикції однієї з держав - членів.

Ви можете бути фізичною або юридичною особою, наприклад, компанією або асоціацією.

Ви можете звернутися зі скаргою до Суду, якщо вважаєте, що Ви особисто і безпосередньо стали потерпілим від порушення одного чи більше основних прав з боку однієї або кількох із держав. Ви не можете зробити загальну скаргу з приводу будь - якого закону або заходу, наприклад, тому, що він здається несправедливим, також Ви не можете скаржитися від імені інших людей (за виключенням належним чином оформленого офіційного представництва).

Чи існують будь-які процедури, які необхідно попередньо здійснити в національних судах?

Надзвичайно важливо, щоб перед зверненням до Суду Ви використали усі засоби судового захисту в державі, проти якої спрямована заява, які могли б призвести до усунення порушення, що є предметом оскарження; в протилежному випадку Ви маєте довести, що такі засоби захисту є неефективними. Це означає, що Вам слід спочатку звернутися до національних судів, яким підсудна справа, включаючи відповідну вищу судову інстанцію, для захисту своїх прав, про порушення яких Ви маєте намір поскаржитись до Суду. Крім того, використовуючи належні засоби захисту, необхідно дотримуватись національних процесуальних правил, зокрема, передбачених законодавством строків.

Якщо Ваша заява стосується рішення національного суду, наприклад, вироку, то після того, як Ви використали звичайну процедуру судового оскарження, немає потреби знову вдаватися до спроб перегляду цього рішення. Також не обов’язково використовувати позасудові засоби юридичного захисту або звертатися зі скаргами або заявами, наприклад, до парламенту, глави держави або уряду, міністра чи уповноваженого з прав людини, оскільки ці засоби захисту не вважаються такими, що необхідно використати перед зверненням до Суду.

При цьому недостатньо самого лише звернення до національних інституцій, необхідно також щоб в таких зверненнях піднімалися питання, які є підставою для подачі заяви до Суду.

Ви можете подати заяву до Суду протягом шести місяців після ухвалення остаточного рішення судом або органом влади, до компетенції яких належить визначення питання, що є предметом Вашого звернення до Суду. Шестимісячний строк відраховується з моменту Вашого ознайомлення або ознайомлення Вашого адвоката з остаточним судовим рішенням, за результатами звичайної процедури оскарження на національному рівні, або ж - у разі якщо Ви вважає, що ефективний засіб юридичного захисту щодо такого порушення на національному рівні відсутній - з моменту стверджуваного порушення.

Перебіг шестимісячного строку припиняється в момент отримання Судом від Вас першого листа, в якому чітко викладено – хоча б у стислій формі – предмет заяви, яку Ви маєте намір подати, або заповненого формуляру заяви. Звичайного запиту з проханням надати інформацію недостатньо, щоб зупинити перебіг шестимісячного строку.

Хто може бути відповідачем?

Одна або декілька держав, пов'язаних з Конвенцією, які порушили (внаслідок однієї або більше дій або бездіяльності, які безпосередньо стосуються Вас) Європейську конвенцію з прав людини.

Скарги на дії або бездіяльність повинні бути висунуті проти одного або декількох органів влади в державі (наприклад, суд або адміністративний орган).

Суд не розглядає скарги на окремих осіб або приватні організації, такі як комерційні компанії.

Яких питань має стосуватись заява?

Ваша заява має стосуватися порушення одного з прав, викладених у Європейській конвенції з прав людини. Передбачувані порушення можуть охоплювати широкий спектр питань, таких, як тортури і жорстоке поводження з ув'язненими; правомірності затримання; недоліки в цивільному або кримінальному судочинстві; батьківські права, повагу приватного життя, житла і кореспонденції та обмежень на вираження думки і на передачу або отримання інформації, свободу приймати участь у зборах або демонстраціях; висилку і екстрадицію; конфіскацію майна і експропріацію.

Ви не можете скаржитися на порушення будь-якого юридичного документа, крім Європейської конвенції з прав людини, таких, як Загальна декларація прав людини та Хартії основних прав.

Як мені слід звернутися до суду, якщо я вважаю себе потерпілим внаслідок порушення Конвенції?

Надіславши листа до Cуду та надавши чіткі деталі Вашої скарги (у цьому випадку ви отримаєте формуляри заявки які повинні бути заповнені) або заповнивши заявку безпосередньо. Лист та/або заявки слід надсилати за наступною адресою:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
France

Fax: +33 (0)3 88 41 27 30

Після отримання від Вас першого листа або формуляру заяви Секретаріат Суду надсилає відповідь з повідомленням про те, що за Вашим іменем було відкрито справу, номер якої потрібно зазначати в усіх наступних листах до Суду. Надалі до Вас можуть звернутися за додатковою інформацією, документами чи роз’ясненнями, пов’язаними із заявою.

Секретаріат Суду не надає інформації щодо законодавства держави, проти якої спрямовано заяву, а також не надає юридичних консультацій стосовно застосування або тлумачення національного права.

Ви маєте своєчасно і сумлінно відповідати на листи Секретаріату Суду. Будь-яка затримка з відповіддю може розцінюватися як те, що Ви не зацікавлені у продовженні провадження в Суді, і розгляд заяви, відповідно, припиняється.

Офіційними мовами Суду є англійська та французька, але за бажанням Ви можете звертатися до Секретаріату Суду офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Конвенцію. На початковій стадії провадження Суд може також листуватися з Вами цією мовою. Проте, якщо Суд не визнає заяву неприйнятною на основі надісланих документів, а вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію щодо скарг заявника, Суд вестиме листування англійською чи французькою мовою, а Ви чи Ваш представник, за загальним правилом, повинні будете надсилати подальші зауваження англійською чи французькою мовою.

Суд приймає лише ті заяви, які надіслані поштою (а не по телефону). Якщо Ви відсилаєте свою заяву електронною поштою або факсом, Вам обов’язково потрібно продублювати її звичайною поштою. Також немає необхідності бути особисто присутнім у Суді для усного викладення обставин справи. Ваші справи не будуть розглядатися більш оперативно, і ви не будете отримувати будь-які юридичні консультації.

Листи і документи, які надсилаються до Суду, не слід прошивати степлером, склеювати чи скріплювати іншим чином. Усі сторінки повинні бути послідовно пронумеровані.

Секретаріат може попросити у Вас додаткові документи, інформацію або роз'яснення, пов'язані з Вашою скаргою.

Після отримання зразка заявки, Вам слід заповнити його уважно і розбірливо. Заявка повинна містити:

 • стислий виклад фактів, щодо яких Ви скаржитися, та суть Ваших скарг;
 • права, гарантовані Конвенцією або протоколами до неї, які, на Вашу думку, були порушені;
 • національні засоби юридичного захисту, якими Ви скористалися;
 • перелік рішень судів (або інших державних органів) у справі, із зазначенням дати кожного рішення та органу, який його виніс, а також коротку інформацію про зміст цього рішення. До листа необхідно додати копії самих рішень (Суд не повертає надіслані йому документи, тому необхідно надсилати виключно копії, а не оригінали).

Якщо Ви не бажаєте розкривати свою особу, Ви маєте про це зазначити в заяві до Суду та викласти причини на виправдання такого відступу від загального правила гласності провадження в Суді. У виняткових і виправданих випадках Голова Палати Суду може надати дозвіл на анонімність.

Якщо Ви бажаєте звернутися до Суду через адвоката або іншого представника, Вам необхідно додати до формуляра заяви довіреність, яка б уповноважувала його діяти від Вашого імені. Представник юридичної особи (підприємства, об’єднання, і т.д.) або групи осіб повинен підтвердити свої юридичні повноваження представляти заявника.

Які основні характеристики розгляду?

Процесуальні матеріали оформляються в письмовій формі. Ваc буде повідомлено в письмовому вигляді про будь-які рішення, прийняті Судом. Громадські слухання є виключними.

Ваша справа буде розглядатися безкоштовно.

На початковій стадії подання заяви Ви не зобов’язані мати представника, а якщо Ви його маєте, він не обов’язково повинен бути адвокатом. Однак, якщо Суд вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію у справі, Вам потрібно, за загальним правилом, мати представника (крім особливих випадків), який є практикуючим юристом в одній із держав, що ратифікували Конвенцію. Представник повинен володіти однією з офіційних мов Суду (англійською або французькою).

На відшкодування можуть подаватись лише Ваші власні витрати (наприклад, юристів, зборів і витрат, пов'язаних з дослідженнями і листування).

Які основні етапи цього процесу?

Суд повинен спочатку вивчити питання про прийнятність Вашої заявки. Це означає, що дана справа повинна відповідати певним вимогам, викладеним у Конвенції. Якщо умови не виконані, ваша заявка буде відхилена. Якщо у вас є кілька скарг, то Cуд може оголосити одну або декілька з них прийнятним і відхилити інші.

Рішення про визнання заявки або скарги неприйнятними є остаточним і не підлягає перегляду.

Якщо Ваша заявка або одна з Ваших скарг оголошується прийнятними, то суд буде заохочувати сторони, з метою досягнення дружнього врегулювання. Якщо врегулювання не буде досягнуто, Суд розгляне питання "по суті" - тобто, він буде визначити, мало чи не мало місце порушення Конвенції.

Як довго мені доведеться чекати?

З урахуванням нинішнього відставання у справах, Вам доведеться почекати рік, перш ніж Суд зможе приступити до початкового розгляду вашої заявки. Деякі справи можуть розглядатися як невідкладні та розглядаються у пріоритетному порядку, особливо у випадках, коли заявник знаходиться в стані фізичної небезпеки.

На який результат можна сподіватись?

Якщо Cуд приходить до висновку, що мало місце порушення, він може присудити вам "справедливу компенсацію", сума грошей в якості компенсації за деякі види збитку. Суд може також зобов'зати державу відшкодовувати витрати, які Ви понесли під час розгляду справи. Якщо суд приходить до висновку, що не було порушення, вам не доведеться платити ніяких додаткових витрат (наприклад, витрати, понесені державою-відповідачем).

Зверніть увагу:

Суд не уповноважений скасовувати національні рішення або закони.

Суд не несе відповідальності за виконання своїх рішень. Як тільки Суд виніс рішення, відповідальність переходить на розгляд Комітету Міністрів Ради Європи, в завдання якого входить контроль виконання і забезпечення того, щоб будь-які компенсації виплачувалися.

На які питання не поширюється компетенція Суду?

Суд не буде діяти в якості апеляційного суду по відношенню до національних судів; не допускається повторне слухання справи, рішення не можуть бути скасовані, змінені або переглянуті.

Суд не буде втручатися безпосередньо в Ваші відносини з владою. У виняткових випадках суд може, однак, застосовувати забезпечувальні заходи. Такі заходи можуть бути застосовані у випадках наявності серйозного ризику фізичної шкоди заявнику.

Суд не допоможе Вам знайти адвоката або сплатити йому за підготовку Вашої заявки.

Суд не може дати Вам будь-яку інформацію з правових положень, що діють у державі, проти якої спрямована скарга.

Документація для осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини

Опубликовано 18.06.2009г.
©leschishin.org