Виписка з Єдиного державного реєстру

1. Виписка з Єдиного державного реєстру видається юридичній особі або фізичній особі - підприємцю за їх письмовим запитом протягом двох робочих днів з дати подання цього запиту, а також у випадках, встановлених цим Законом.

2. Державні реєстратори використовують бланк виписки з Єдиного державного реєстру встановленого зразка. Опис бланка виписки з Єдиного державного реєстру, а також порядок його оформлення встановлюються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

3. Бланки виписок з Єдиного державного реєстру мають облікову серію і номер та є документами суворої звітності.

4. У виписці зазначаються:

  • найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи - підприємця;
  • ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця;
  • прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи або від імені фізичної особи - підприємця без довіреності, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків;
  • наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи - підприємця;
  • дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
  • дата видачі виписки.

5. Виписка з Єдиного державного реєстру підписується державним реєстратором і засвідчується його печаткою.

6. У разі, коли юридична особа знаходиться у процесі припинення або фізична особа - підприємець знаходиться у процесі припинення підприємницької діяльності, а також у разі, якщо підприємницьку діяльність фізичної особи - підприємця припинено, у виписці робиться відповідний запис.

8. Виписка з Єдиного державного реєстру не видається юридичній особі у разі наявності в Єдиному державному реєстрі запису про:

  • відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням;
  • відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

10. За одержання виписки з Єдиного державного реєстру справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Не справляється плата за одержання виписки з Єдиного державного реєстру під час проведення державної реєстрації юридичної особи; фізичної особи - підприємця; включення відомостей про діючих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, але не пов'язані із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи; змін до установчих документів юридичної особи; змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі; припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом, а також при внесенні до Єдиного державного реєстру судового рішення про відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

11. Кошти, одержані за надання виписки з Єдиного державного реєстру, спрямовуються на фінансування видатків, що пов'язані з його веденням.

12. Документом, що підтверджує внесення плати за отримання виписки з Єдиного державного реєстру, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.