Порядок оформлення декларації

ДФСУ від 15 січня 2015 року

Декларація складається з восьми розділів, що подаються на двох двосторонніх аркушах формату А4 та семи додатків до декларації, які подаються на одно- та двосторонніх аркушах формату А4 та містять розрахунки окремих видів доходів (витрат).

Слід зазначити, що додаток до декларації заповнюється лише при отримані доходів, які відображаються у відповідному додатку.

Додаток 1. Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації

заповнюється якщо декларацію подає уповноважена особа;

Додаток 2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого (рухомого) майна та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) та/або в результаті прийняття у спадщину чи дарунок майна

заповнюється якщо громадянин отримав дохід у вигляді, спадщини, та від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого (рухомого) майна;

Додаток 3. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з інвестиційними активами

заповнюється якщо громадянин отримав інвестиційний дохід;

Додаток 4. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих з джерел за межами України

заповнюється якщо громадянин отримав іноземний дохід;

Додаток 5. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності;

Додаток 6. Перелік сум витрат, що включаються до складу податкової знижки згідно із статтею 166 розділу ІV Податкового Кодексу

заповнюється якщо громадянин бажає скористатися правом на податкову знижку;

Додаток 7. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб згідно з підпунктом "є" пункту 176.1 статті 176 розділу IV Податкового Кодексу

заповнюється якщо громадянин одночасно отримував доходи від двох податкових агентів і при цьому загальна річна сума таких доходів перевищувала 146160 гривень.

Декларація та додатки до неї заповнюються таким чином, щоб забезпечити вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється.

У декларації та додатках до неї не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень.

Показники у розділах ІІ - VIII декларації та додатках до неї проставляються у гривнях з копійками.

Достовірність даних декларації та додатків до неї підтверджується власноручним підписом фізичної особи - платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.