ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ

від 15.04.2013 р. N 165/06-15-13

Начальнику реєстраційної служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
начальникам реєстраційних служб головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі

Щодо видачі свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з набуттям права власності на новозбудовані чи реконструйовані об'єкти нерухомого майна

Доводжу до відома органів державної реєстрації прав інформацію щодо видачі свідоцтва про право власності на новозбудовані чи реконструйовані об'єкти нерухомого майна.

Перелік документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на новозбудовані чи реконструйовані об'єкти нерухомого майна, визначено Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 N 703 (далі - Порядок).

При цьому акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності, та не мають зворотної дії у часі (стаття 5 Цивільного кодексу України).

Оскільки будівництво об'єкта містобудування є триваючою у часі дією, то державному реєстратору прав на нерухоме майно під час розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та документів, необхідних для проведення такої реєстрації, слід звертати увагу на законодавство, що діяло на час будівництва об'єкта нерухомого майна, та на перелік документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав на такий об'єкт.

1. Відповідно до пунктів 46 та 48 Порядку для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на об'єкти нерухомого майна, збудовані в результаті діяльності житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого кооперативу, заявником подаються, зокрема, документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку, документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, документ, що підтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна адреси, затверджений загальними зборами кооперативу список членів та/або асоційованих членів кооперативу, документ, що підтверджує викуп членом та/або асоційованим членом кооперативу квартири, дачі, гаража, іншої будівлі, споруди або приміщення.

Залежно від часу діяльності відповідного кооперативу, об'єкти нерухомого майна, збудовані у результаті його діяльності, можуть бути завершені будівництвом та на певну частину таких об'єктів до 01.01.2013 оформлено та зареєстровано право власності в порядку, визначеному діючим на той час законодавством. Щодо інших об'єктів нерухомого майна, збудованих у результаті діяльності кооперативу, відносини, пов'язані з державною реєстрацією прав, виникатимуть після внесення членами кооперативу своїх пайових внесків.

Державна реєстрація прав з видачею свідоцтва про право власності на об'єкти нерухомого майна, збудовані в результаті діяльності житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого кооперативу, за умови, що на певну частину таких об'єктів до 01.01.2013 оформлено та зареєстровано право власності, проводиться на підставі заяви члена відповідного кооперативу, до якої додаються довідка кооперативу про членство в ньому та про повне внесення таким членом пайового внеску.

2. Абзацом другим пункту 44 Порядку встановлено, що державна реєстрація прав з видачею свідоцтва про право власності на новозбудовані аби реконструйовані об'єкти нерухомого майна проводиться за наявності державної реєстрації речового права на земельну ділянку, на якій розташований такий об'єкт нерухомого майна, за заінтересованою особою.

Відповідно до вимог Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (далі - Закон) права на нерухоме майно та їх обтяження, що виникли до набрання чинності Законом, визначаються дійсними у разі відсутності їх державної реєстрації, передбаченої Законом.

За таких умов державна реєстрація прав з видачею свідоцтва про право власності на новозбудовані або реконструйовані об'єкти нерухомого майна проводиться за наявності державної реєстрації речового права на земельну ділянку, проведеної відповідно до законодавства, що діяло на момент такої реєстрації.

3. Відповідно до пункту 46 Порядку для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно заявник подає, зокрема, документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку (крім випадків реконструкції квартири, житлового або нежитлового приміщення), та документ, що підтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна адреси.

При цьому документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку, видається власнику або користувачу такої земельної ділянки, тобто особі, яка має намір здійснювати будівництво об'єкта містобудування. У разі коли заява про державну реєстрацію прав подається інвестором об'єкта будівництва, особою, яка придбала майнові права, тощо, необхідно подати копію відповідного документа, що посвідчує речове право на земельну ділянку, засвідчену в установленому порядку особою, якій такий документ видано.

На практиці можуть мати місце випадки, коли будівництво об'єкта містобудування та прийняття його в експлуатацію здійснено на земельній ділянці, наданій в користування на праві оренди, однак на момент проведення державної реєстрації права власності на завершений будівництвом об'єкт нерухомого майна або його частини строк дії відповідного договору оренди земельної ділянки закінчився.

За таких умов вищезазначений договір є належним документом для цілей проведення державної реєстрації прав на нерухоме маймо, збудоване на такій земельній ділянці.

Щодо документа, який підтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна адреси, то ним може бути як рішення органу місцевого самоврядування, так і інший документ, незалежно від форми, виданий відповідним органом, який дає змогу встановити факт присвоєння об'єкту нерухомого майна адреси, зокрема довідки, виписки.

Таким документом також може бути довідка, видана уповноваженою особою кооперативу, у разі проведення державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що знаходяться у такому кооперативі.

У випадку проведення державної реєстрації права власності на реконструйований об'єкт нерухомого майна документом, що підтверджує присвоєння такому об'єкту адреси, є документ, який підтверджує виникнення, перехід та припинення права власності на об'єкт до реконструкції.

4. Пунктами 47 - 49 Порядку визначено, що для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на новозбудовані чи реконструйовані об'єкти нерухомого майна, будівництво яких здійснювалось із залученням від фізичних та юридичних осіб коштів на інвестування та фінансування об'єктів будівництва; які збудовані в результаті діяльності житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого кооперативу; майнові права на які належать іншим особам, заявнику необхідно подати, відповідно, затверджений особою, що залучала від фізичних та юридичних осіб кошти, перелік інвесторів, які брали участь в інвестуванні та фінансуванні об'єкта будівництва та за якими здійснюється державна реєстрація прав; затверджений загальними зборами кооперативу список членів та/або асоційованих членів кооперативу; перелік осіб, яким належать майнові права на об'єкт будівництва, затверджений особою, яка здійснювала відчуження таких майнових прав.

Метою подання заінтересованою особою перерахованих вище документів є підтвердження факту безпосередньої участі осіб у інвестуванні в об'єкт нерухомого чи участі в кооперативі. Водночас законодавство передбачає можливість подання документів для проведення державної реєстрації прав як забудовником (особою, яка залучала кошти у будівництво), так і безпосередньо кожним інвестором окремо.

У зв'язку з цим для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно у вищезазначених випадках державний реєстратор прав на нерухоме майно приймає до розгляду як перелік інвесторів, які брали участь в інвестуванні та фінансуванні об'єкта будівництва та за якими здійснюється державна реєстрація прав; затверджений загальними зборами кооперативу список членів та/або асоційованих членів кооперативу; перелік осіб, яким належать майнові права на об'єкт будівництва, так і витяги чи довідки з них щодо окремої особи інвестора, члена кооперативу чи особи, якій належать майнові права.

Голова
Д. М. Ворона